Dette nettstedet er kun beregnet for godkjent helsepersonell.

Deksamfetamin: forskrivningsveiledning
for leger

Velkommen til dette nettstedet

Materialet på dette nettstedet er utarbeidet som et hjelpemiddel for hensiktsmessig forskrivning og administrasjon av produkter som inneholder deksamfetamin i behandlingen av ADHD hos barn og ungdom i alderen 6 til 17 år når respons på tidligere behandling med metylfenidat anses som klinisk uegnet. 

Det anbefales at verktøyene brukes sammen med fullstendig preparatomtale for det enkelte produktet som er forskrevet.

For å se dokumentene, velg dokumentet du vil ha fra menyen til venstre.

For å opprettholde pasientkonfidensialitet, vil ikke pasientinformasjon du legger inn i kontrollistene bli lagret på dette nettstedet. Alle dokumenter kan lastes ned for bruk av forskrivende leger. De kan enten utgjøre en del av en elektronisk pasientjournal, eller de kan brukes i papirversjon.

footer