Dette nettstedet er kun beregnet for godkjent helsepersonell.

Deksamfetamin: forskrivningsveiledning
for leger

Kontakt

Vennligst send alle nettside-relaterte henvendelser til info@dexamfetamine.eu

Bivirkningsrapportering

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema

footer